Podrobnosti návrhu

OPC Unified Architecture – Part 14: PubSub
Číslo:65E/617/CDV - IEC 62541-14 ED1
Komise:IEC/SC 65E
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.