Podrobnosti návrhu

OPC Unified Architecture Specification: Part 12 - Discovery
Číslo:65E/615/CDV - IEC 62541-12 ED1
Komise:IEC/SC 65E
K připomínkám do:16.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.