Podrobnosti návrhu

Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 2: Long-fibre-reinforced plastics (ISO/DIS 10350-2:2018)
Číslo:prEN ISO 10350-2
Komise:CEN/TC 249
K připomínkám do:13.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.