Podrobnosti návrhu

Gas-fired endothermic engine driven heat pumps - Part 2: Safety
Číslo:prEN 16905-2
Komise:CEN/TC 299
K připomínkám do:15.10.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.