Podrobnosti návrhu

Pyrotechnic articles - Fireworks, Categories F1, F2 and F3 - Part 4: Test methods
Číslo:prEN 15947-4:2018
Komise:CEN/TC 212
K připomínkám do:13.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.