Podrobnosti návrhu

General principles of cathodic protection of buried or immersed onshore metallic structures
Číslo:prEN 12954
Komise:CEN/TC 219
K připomínkám do:20.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.