Podrobnosti návrhu

Sterilization - Steam sterilizers - Large sterilizers
Číslo:EN 285:2015/prA1:2018
Komise:CEN/TC 102
K připomínkám do:20.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.