Podrobnosti návrhu

Railway applications - Infrastructure - Non-destructive testing on rails in track - Part 2: Eddy current testing of rails in track
Číslo:prEN 16729-2
Komise:CEN/TC 256
K připomínkám do:20.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.