Podrobnosti návrhu

Vitreous and porcelain enamels - Regenerative, enamelled and packed panels for air-gas and gas-gas heat exchangers - Specifications (ISO/DIS 28763:2018)
Číslo:prEN ISO 28763
Komise:CEN/TC 262
K připomínkám do:27.11.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.