Podrobnosti návrhu

Durability of wood and wood-based products - Test method against wood destroying basidiomycetes - Part 2: Assessment of inherent or enhanced durability
Číslo:prEN 113-2
Komise:CEN/TC 38
K připomínkám do:17.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.