Podrobnosti návrhu

Eyewear display – Part 22-10: Specific measurement methods for AR type – Optical properties
Číslo:110/1033/CDV - IEC 63145-22-10 ED1
Komise:IEC/TC 110
K připomínkám do:1.01.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.