Podrobnosti návrhu

Eyewear display – Part 20-10: Fundamental measurement methods – Optical properties
Číslo:110/1031/CDV - IEC 63145-20-10 ED1
Komise:IEC/TC 110
K připomínkám do:1.01.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.