Podrobnosti návrhu

Amendment 2 – Global maritime distress and safety system (GMDSS) – Part 6: Narrowband direct-printing telegraph equipment for the reception of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships (NAVTEX)
Číslo:80/904/CDV - IEC 61097-6/AMD2 ED2
Komise:IEC/TC 80
K připomínkám do:1.01.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.