Podrobnosti návrhu

Copper and copper alloys - Seamless, round tubes for air conditioning and refrigeration - Part 1: Tubes for piping systems
Číslo:prEN 12735-1
Komise:CEN/TC 133
K připomínkám do:24.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.