Podrobnosti návrhu

Facility Management - Part 6: Area and Space Measurement in Facility Management
Číslo:prEN 15221-6
Komise:CEN/TC 348
K připomínkám do:24.12.2018
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.