Podrobnosti návrhu

Components for low-voltage surge protective devices - Part 331: Performance requirements and test methods for metal oxide varistors (MOV)
Číslo:37B/179/CDV - IEC 61643-331 ED3
Komise:IEC/SC 37B
K připomínkám do:8.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.