Podrobnosti návrhu

Methodology for determining the energy efficiency class of electrical accessories
Číslo:23/830/CDV - IEC 63172 ED1
Komise:IEC/TC 23
K připomínkám do:15.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.