Podrobnosti návrhu

Rotating electrical machines – Part 2-3: Specific test methods for determining losses and efficiency of converter-fed AC motor
Číslo:2/1933/CDV - IEC 60034-2-3 ED1
Komise:IEC/TC 2
K připomínkám do:28.02.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.