Podrobnosti návrhu

European CBRNE glossary
Číslo:prEN 17173
Komise:CEN/TC 391
K připomínkám do:25.03.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.