Podrobnosti návrhu

Soft soldering fluxes - Test methods - Part 3: Determination of acid value, potentiometric and visual titration methods (ISO/DIS 9455-3:2019)
Číslo:prEN ISO 9455-3
Komise:CEN/TC 121
K připomínkám do:3.04.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.