Podrobnosti návrhu

Čalouněný nábytek – Základní a bezpečnostní požadavky
Číslo:ČSN 91 0015
Komise:ÚNMZ
K připomínkám do:16.08.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.