Podrobnosti návrhu

Medical electrical equipment – Diagnostics X-Rays– Part 1: Determination of quality equivalent filtration and permanent filtration
Číslo:62B/1135/CDV - IEC 60522-1 ED1
Komise:IEC/SC 62B
K připomínkám do:18.09.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.