Podrobnosti návrhu

Installation and equipment for liquefied natural gas - Design and testing of marine transfer systems - Part 2: Design and testing of transfer hoses
Číslo:prEN 1474-2
Komise:CEN/TC 282
K připomínkám do:10.09.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.