Podrobnosti návrhu

Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating oils for electrical equipment
Číslo:10/1084/CDV - IEC 60296 ED5
Komise:IEC/TC 10
K připomínkám do:25.09.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.