Podrobnosti návrhu

Determination of certain substances in electrotechnical products – Part 9: Hexabromocyclododecane in polymers by chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Číslo:111/535/CDV - IEC 62321-9 ED1
Komise:IEC/TC 111
K připomínkám do:1.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.