Podrobnosti návrhu

Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 3: Half pot-cores made of ferrite for inductive proximity switches
Číslo:51/1300/CDV - IEC 63093-3 ED1
Komise:IEC/TC 51
K připomínkám do:1.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.