Podrobnosti návrhu

Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 2: Pot-cores for use in telecommunications, power supply, and filter applications
Číslo:51/1299/CDV - IEC 63093-2 ED1
Komise:IEC/TC 51
K připomínkám do:1.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.