Podrobnosti návrhu

Codes for the representation of names of countries and their subdivisions - Part 1: Country code (ISO/DIS 3166-1:2019)
Číslo:prEN ISO 3166-1
Komise:CEN/SS F17
K připomínkám do:1.10.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.