Podrobnosti návrhu

Paints and varnishes - Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes - Part 1: Coatings prepared from thermosetting coating powder
Číslo:prEN 12206-1
Komise:CEN/TC 139
K připomínkám do:5.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.