Podrobnosti návrhu

Ferrite cores - Guidelines on dimensions and the limits of surface irregularities - Part 1: General specification
Číslo:51/1309/CDV - IEC 63093-1 ED1
Komise:IEC/TC 51
K připomínkám do:20.11.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.