Podrobnosti návrhu

Electric Motor-Operated Tools - Dust Measurement Procedure - Part 2-1: Particular requirements for hand-held core drills
Číslo:116/426/CDV - IEC 63241-2-1 ED1
Komise:IEC/TC 116
K připomínkám do:31.01.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.