Podrobnosti návrhu

Safety rules for the construction and installation of lifts - Particular applications for passengers and goods passenger lifts - Part 76: Evacuation of persons with disabilities using lifts
Číslo:prEN 81-76
Komise:CEN/TC 10
K připomínkám do:30.12.2019
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.