Podrobnosti návrhu

Transformers and inductors for use in electronic and telecommunication equipment - Measuring methods and test procedures
Číslo:51/1319/CDV - IEC 61007 ED3
Komise:IEC/TC 51
K připomínkám do:6.02.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.