Podrobnosti návrhu

Fixed firefighting systems - Water mist components - Part 1: Product characteristics and test methods for strainer and filter components
Číslo:prEN 17450-1
Komise:CEN/TC 191
K připomínkám do:27.01.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.