Podrobnosti návrhu

Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes
Číslo:prEN 13381-1
Komise:CEN/TC 127
K připomínkám do:27.01.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.