Podrobnosti návrhu

Installation and equipment for liquefied natural gas - Design of onshore installations
Číslo:prEN 1473
Komise:CEN/TC 282
K připomínkám do:12.02.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.