Podrobnosti návrhu

Instruments for use in association with non-active surgical implants - General requirements (ISO/DIS 16061:2020)
Číslo:prEN ISO 16061
Komise:CEN/TC 285
K připomínkám do:9.03.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.