Podrobnosti návrhu

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Part 631: Electrical energy storage systems
Číslo:1/2430/CDV - IEC 60050-631 ED1
Komise:IEC/TC 1
K připomínkám do:10.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.