Podrobnosti návrhu

Requirements of tracking system for radioactive materials
Číslo:45/888/CDV - IEC 63148 ED1
Komise:IEC/TC 45
K připomínkám do:17.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.