Podrobnosti návrhu

Semiconductor devices – The classification of defects in gallium nitride epitaxial film on silicon carbide substrate
Číslo:47/2621/CDV - IEC 63229 ED1
Komise:IEC/TC 47
K připomínkám do:24.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.