Podrobnosti návrhu

Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 2: General astigmatic beams (ISO/DIS 11146-2:2020)
Číslo:prEN ISO 11146-2
Komise:CEN/TC 123
K připomínkám do:14.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.