Podrobnosti návrhu

Dentistry - Casting and baseplate waxes (ISO/DIS 15854:2020)
Číslo:prEN ISO 15854
Komise:CEN/TC 55
K připomínkám do:17.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.