Podrobnosti návrhu

Textile fibres - Determination of linear density - Gravimetric method and vibroscope method (ISO/DIS 1973:2020)
Číslo:prEN ISO 1973
Komise:CEN/TC 248
K připomínkám do:16.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.