Podrobnosti návrhu

Metallic industrial piping - Part 3: Design and calculation
Číslo:EN 13480-3:2017/prA4
Komise:CEN/TC 267
K připomínkám do:16.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.