Podrobnosti návrhu

Tail lifts - Platform lifts for mounting on wheeled vehicles - Safety requirements - Part 1: Tail lifts for goods
Číslo:prEN 1756-1
Komise:CEN/TC 98
K připomínkám do:16.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.