Podrobnosti návrhu

Internet of Things (IoT) – Application framework for industrial facility demand response energy management
Číslo:65/794/CDV - IEC 62872-2 ED1
Komise:IEC/TC 65
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.