Podrobnosti návrhu

Household electric instantaneous water heaters – Methods for measuring the performance – Part 1: General aspects
Číslo:59C/245/CDV - IEC 63159-1 ED1
Komise:IEC/SC 59C
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.