Podrobnosti návrhu

Metallic cables and other passive components test methods - Part 4-7: Electromagnetic compatibility (EMC) -Test method for measuring of transfer impedance Z<sub>T</sub> and screening attenuation a<sub>S</sub> or coupling attenuation a<sub>C</sub> of connectors and assemblies – Triaxial tube in tube method
Číslo:46/774/CDV - IEC 62153-4-7 ED3
Komise:IEC/TC 46
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.