Podrobnosti návrhu

High-voltage switchgear and controlgear - Part 37-013: Alternating-current generator circuit-breakers
Číslo:17A/1266/CDV - IEC/IEEE 62271-37-013 ED2
Komise:IEC/SC 17A
K připomínkám do:30.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.