Podrobnosti návrhu

Environmental management systems - Guidelines for using ISO 14001 to address environmental aspects and conditions within an environmental topic area - Part 1: General (ISO 14002-1:2019)
Číslo:prEN ISO 14002-1
Komise:CEN/SS S26
K připomínkám do:23.06.2020
 
Tento návrh normy již není k dispozici. Připomínky byly odeslány k posouzení příslušné technické komisi nebo zpracovateli normy.